Fandom

Dragon City Wiki

por que no sa lo que dise si l apsareo como dice

Give Kudos to this message
You've given this message Kudos!
See who gave Kudos to this message

Also on Fandom

Random Wiki